Zemědělské lety

Vrtulník, pro svoji obratnost, možnost nízkého a pomalého letu a taktéž schopnost přistát téměř na jakémkoli místě mimo letiště, se po celém světě osvědčil jako účinný prostředek pro aplikaci různých typů hnojiv a postřiků proti škůdcům zemědělských plodin. Výhodou oproti zemědělským letům klasických letadel je hlavně možnost vzletů a přistání pro doplňování pohonných hmot a rozstřikované látky prakticky v těsné blízkosti ošetřované plochy a tak zvýšit ekonomiku takového provozu, kdy jsou doby přeletu z místa vzletu a přistání na cílovou plochu sníženy na minimum. Společnost HELITOM s.r.o. disponuje zkušenými piloty a leteckou technikou ideální právě pro tento druh činností.