Kvalifikace letového instruktora - FI (Flight Instructor)

Vrtulníková škola HELITOM poskytuje kurz pro získání kvalifikace letového instruktora. Tento kurz je určen pro piloty vrtulníků mající za cíl předávat své letecké zkušenosti novým zájemcům o vrtulníkové létání.

Požadavky:

  • kvalifikace PPL(H),
  • úspěšně absolvované zkoušky CPL(H) na Úřadu pro civilní letectví,
  • minimální věk 18 let před podáním žádosti o kvalifikaci instruktora,
  • celková doba letu na vrtulnících alespoň 250 hodin před podáním žádosti o kvalifikaci instruktora.

Průběh kurzu:

Po úspěšném absolvování předvstupní letové zkoušky s pověřeným instruktorem podstoupí uchazeč o kvalifikaci letového instruktora teoretický a praktický výcvik.

Teoretický výcvik o celkové délce alespoň 125 vyučovacích hodin obsahuje kromě předmětů zaměřených na problematiku vrtulníkového létání taktéž základy pedagogických znalostí.  Praktický letový výcvik se skládá z nejméně 30 letových hodin ve dvojím řízení.

Kurz letového instruktora vrtulníků je zakončen přezkoušením s pověřeným examinátorem, jehož součástí je taktéž zkušební vzorová přednáška vybraného tématu teoretické výuky, ukázka instruktáže předletové a poletové přípravy a nakonec letové přezkoušení ve vrtulníku.