Kvalifikace pro let v noci za VFR

Výcvikový kurz pro lety v noci za VFR (Visual Flight Rules - let za viditelnosti země) je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti a pilotní kvalifikace o možnost letů s vrtulníkem v noci. Fotografie z jednoho takového výcvikového kurzu můžete najít v naší fotogalerii.

Požadavky:

  • kvalifikace PPL(H),
  • nálet minimálně 100 letových hodin ve funkci pilota vrtulníku od absolvování kurzu PPL(H) včetně 60 hodin ve funkci velitele vrtulníku a 20 hodin navigačních letů.

Průběh kurzu:

Výcvikový kurz pro lety v noci za VFR se skládá z teoretického a praktického výcviku. V rámci teoretické části jsou uchazeči seznámeni s problematikou nočního létání prostřednictvím přednášek a prezentací. Výuka teorie obsahuje alespoň 5 výukových hodin.

Praktická letová výuka probíhá v návaznosti na teoretickou výuku dle platné legislativy a to v rozsahu minimálně 15 letových hodin včetně alespoň 0,5 hodiny sólového letu.

Po úspěšném absolvování kurzu je vydáno uchazeči osvědčení o úspěšném ukončení výcviku pro let v noci za VFR, na základě kterého Úřad pro civilní letectví zapíše tuto kvalifikaci do pilotního průkazu uchazeče.