Kvalifikace typového instruktora - TRI (Type Rating Instructor)

Kvalifikace typového instruktora vrtulníků umožňuje rozšířit držitelům kvalifikace letového instruktora práva v poskytování letových výcviků o další typy vrtulníků. Vrtulníková škola HELITOM umožňuje získat kvalifikaci typového instruktora pro všechny provozované typy vrtulníků, tedy

  • Robinson R22
  • Robinson R44
  • Eurocopter EC120B
  • Bell 427

Požadavky:

  • kvalifikace CPL(H),
  • minimální věk 18 let před podáním žádosti o kvalifikaci instruktora,
  • celkový nálet na typu vrtulníku, pro který má být výcvik poskytnut, alespoň 15 letových hodin,
  • celkový nálet na vrtulníku alespoň 250 hodin před podáním žádosti o vydání kvalifikace TRI v případě uchazeče o kvalifikaci typového instruktora jednomotorových vrtulníků,
  • celkový nálet na vrtulníku alespoň 500 hodin před podáním žádosti o vydání kvalifikace TRI v případě uchazeče o kvalifikaci typového instruktora vícemotorových vrtulníků, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla v jednopilotních vícemotorových vrtulnících.

Průběh kurzu:

Výcvikový kurz typového instruktora se skládá z teoretické a praktické výuky. Teoretická část zahrnuje alespoň 35 vyučovacích hodin pokrývajících výuku technických teoretických znalostí a základů pedagogiky. Délka a náročnost praktického letového výcviku závisí na složitosti vrtulníku a jeho ovládání, nicméně vždy obsahuje alespoň 5 letových hodin ve dvojím řízení.

Výcvik je ukončen přezkoušením s pověřeným examinátorem, jehož cílem je prokázat schopnost vyučovat piloty - žáky na úrovni potřebné k vydání příslušné typové kvalifikace včetně předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí. Úspěšně absolvované závěrečné přezkoušení je examinátorem zaznamenáno do zkušebního protokolu, na základě kterého Úřad pro civilní letectví zapíše kvalifikaci typového instruktora do pilotního průkazu uchazeče.