Obchodní pilot vrtulníku – CPL(H) Commercial Pilot Licence

Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje letový a teoretický výcvik pro získání pilotního průkazu obchodního pilota vrtulníku. Pilotní průkaz CPL(H) opravňuje vykonávat veškerá práva nabytá licencí soukromého pilota vrtulníku, dále funkci velícího nebo druhého pilota pro lety v neobchodní letecké přepravě, funkci velícího pilota jednopilotních vrtulníků a druhého pilota ve vícepilotních vrtulnících nasazených v obchodní letecké přepravě. Kvalifikace obchodního pilota umožňuje létat za úplatu.

Požadavky:

  • Věk minimálně 18 let
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 1. třídy
  • Platný průkaz radiotelefonisty
  • Nálet na vrtulnících před započetím kurzu CPL(H)minimálně 155 letových hodin

Průběh kurzu CPL(H):

Teoretická výuka probíhá formou odborných přednášek na učebně HELITOM s.r.o. a skrze samostudium žáků. Pro zvládnutí teoretické přípravy je frekventantům kurzu poskytnut přístup do e-learningové a testovací aplikace, která umožňuje efektivní přípravu k teoretickým zkouškám na ÚCL. Celková délka studia v průběhu kurzu CPL(H) je minimálně 250 hodin, z čehož přibližně 40 vyučovacích hodin proběhne formou odborných přednášek na učebně.

Zdárné absolvování teoretické přípravy je potvrzeno vydáním certifikátu o ukončení teoretické výuky, který je potřebný pro přihlášení se k teoretických zkouškám na Úřadu civilního letectví.Obsahem praktického letového výcviku je kromě opakování základní pilotáže a dovedností v prvé řadě prohloubení praktických dovedností v provádění pokročilých vzletů a přistání, plánování navigačních letů včetně využití radionavigačních pomůcek, podávání letových plánu a lety na řízená letiště. Zvláštní důraz je během praktického výcviku kladen na lety podle přístrojů a řešení nouzových situací.

Délka praktického výcviku je minimálně 30 letových hodin. V případě, že frekventant není držitelem kvalifikace pro lety v noci za VFR, je osnova prodloužena o 5 letových hodin pro nácvik letů v noci.

Výcvikový kurz CPL(H) je po úspěšném absolvování teoretických zkoušek na ÚCL zakončen přezkoušením letových dovedností s pověřeným examinátorem a následným vydáním průkazu způsobilosti obchodního pilota vrtulníků. 

 

Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje letový a teoretický výcvik pro získání pilotního průkazu obchodního pilota vrtulníku. Pilotní průkaz CPL(H) opravňuje vykonávat veškerá práva nabytá licencí soukromého pilota vrtulníku, dále funkci velícího nebo druhého pilota pro lety v neobchodní letecké přepravě, funkci velícího pilota jednopilotních vrtulníků a druhého pilota ve vícepilotních vrtulnících nasazených v obchodní letecké přepravě. Kvalifikace obchodního pilota umožňuje létat za úplatu.