Pilot lehkých letadel - vrtulníku - LAPL(H) Light Aircraft Pilot Licence

Výcvikový kurz LAPL(H) vychází z kurzu PPL(H) a je určen pro piloty, kteří chtějí létat pouze rekreačně a neuvažují v pokračování v profesionální kariéře pilota. Kvalifikace LAPL(H) umožňuje pilotovat jednomotorové pístové i turbínové vrtulníky s maximálně 4 osobami na palubě včetně pilota, do maximální vzhletové hmotnosti 2000 kg.

Požadavky:

  • Věk minimálně 17 let
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti úrovně LAPL
  • Platný průkaz radiotelefonisty

Průběh kurzu LAPL(H):

Pro seznámení se základními a pro úspěšné započetí praktické letové výuky nutnými znalostmi z oblasti vrtulníkového létání začíná výuka 10hodinovým úvodním teoretickým blokem zaměřeným na technickou část vrtulníku, jehož součástí je také předání studijních materiálů a pomůcek – tzv. HELITOM Study boxu.

Praktická letová výuka probíhá dle platné legislativy pro kvalifikaci LAPL (H) v rozsahu minimálně 40 letových hodin.

Teoretické informace jsou studentům sdělovány během úvodního teoretického bloku, předletových a poletových briefinzích a formou individuálních konzultací. Tato teoretická výuka je vztažena k jednotlivým úlohám praktické letové výuky. Pro úspěšné zvládnutí zkoušek se očekává také samostudium žáka. 

Kurz je zakončen zkouškou z teoretických znalostí na Úřadu civilního letectví v Praze a přezkoušením letových dovedností před pověřeným examinátorem.