Typový výcvik vrtulníku Bell 427

Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik dvoumotorového turbínového vrtulníku Bell 427. V případě, že uchazeč nevlastní jinou typovou kvalifikaci jednopilotního vícemotorového vrtulníku nebo již neabsolvoval kurz ATPL(H), je součástí teoretické výuky taktéž „Předvstupní teoretický kurz pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky“.

Požadavky:

  • Kvalifikace PPL(H)
  • Nálet alespoň 70 letových hodin ve funkci velitele vrtulníku

Průběh kurzu:

Teoretický kurz typového výcviku v rozsahu 25 vyučovacích hodin probíhá formou odborných přednášek na učebně HELITOM s.r.o. Praktický letový výcvik závisí na předchozích zkušenostech uchazeče a skládá se z minimálně 8 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče bez předchozích zkušeností s vícemotorovými vrtulníky (ITR – Initial Type Rating) nebo z minimálně 3 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče s předchozími zkušenostmi s vícemotorovými vrtulníky (ATR – Aditional Type Rating).

Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti s pověřeným examinátorem, na základě kterého je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Bell 427 do pilotního průkazu.