Typový výcvik vrtulníku Robinson R22

Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik pístového vrtulníku Robinson  R22. Typový výcvik probíhá na havarijně pojištěných vrtulnících.

Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

Průběh kurzu:

Kurz pro získání typové kvalifikace vrtulníku Robinson R22 se skládá z teoretického a praktického letového výcviku. Teoretická část kurzu probíhá formou odborných přednášek na učebně HELITOM s.r.o. a v rámci předletových a poletových briefingů. Rozsah teoretické výuky závisí na zkušenostech každého pilota. V případě, že pilot nemá zkušenosti s pístovými vrtulníky, délka teoretické výuky je stanovena na 8 vyučovacích hodin (ITR – Initial Type Rating). V případě, že pilot již absolvoval výcvik jiného pístového vrtulníku, teoretická část kurzu je složena pouze z 6,5 vyučovacích hodin (ATR – Aditional Type Rating).

Délka letového výcviku závisí na zkušenostech uchazeče, ale minimálně obsahuje 5 letových hodin ve dvojím řízení a skládá se z normálních a nouzových postupů pro tento typ vrtulníku.

Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti s pověřeným examinátorem, na základě kterého je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Robinson R22 do pilotního průkazu.