Typový výcvik vrtulníku Robinson R66

Společnost HELITOM s.r.o. nabízí zajištění teoretického a praktického typového výcviku jednomotorového turbínového vrtulníku Robinson R66.

Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

Průběh kurzu:

Kurz typové kvalifikace se skládá z 15,5 hodin teoretické výuky a praktického letového výcviku, jehož délka závisí na předchozích zkušenostech každého uchazeče. Piloti, kteří nemají žádné zkušenosti s turbínovými vrtulníky, absolvují letovou osnovu zahrnující minimálně 5 letových hodin ve dvojím řízení (ITR – Initial Type Rating). Uchazeči o typovou kvalifikaci Robinson R66, mající již zapsaný jiný turbínový vrtulník ve svém průkazu, a kteří mají dále zkušenosti s vrtulníky společnosti Robinson (R22, R44), absolvují zkrácenou letovou osnovu obsahující minimálně 3 letové hodiny ve dvojím řízení (ATR – Aditional Type Rating).

Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti s pověřeným examinátorem, na základě kterého je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Robinson R66 do pilotního průkazu.