Typový výcvik vrtulníku Robinson R66

Společnost HELITOM s.r.o. nabízí zajištění teoretického a praktického typového výcviku jednomotorového turbínového vrtulníku Robinson R66.

Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

Průběh kurzu:

Kurz typové kvalifikace se skládá z teoretického a praktického výcviku. Minimální délka teoretického výcviku pro uchazeče bez předchozích zkušeností s turbínovými vrtulníky (ITR) je 15,5 hodin teoretické výuky. Pro uchazeče se zkušenostmi s turbínovými vrtulníky je poté minimální délka teoretického výcviku 13,5 hodin (ATR).

Délka praktického výcviku závisí na předchozích zkušenostech každého uchazeče. Piloti, kteří nemají žádné zkušenosti s turbínovými vrtulníky, absolvují letovou osnovu zahrnující minimálně 5 letových hodin ve dvojím řízení (ITR – Initial Type Rating). Uchazeči o typovou kvalifikaci Robinson R66 mající již zapsaný jiný turbínový vrtulník ve svém průkazu absolvují zkrácenou letovou osnovu obsahující minimálně 3 letové hodiny (držitel typové kvalifikace R22 nebo R44) nebo 4 letové hodiny ve dvojím řízení (uchazeč bez typové kvalifikace R22 nebo R44). 

Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje přezkoušení odborné způsobilosti s pověřeným examinátorem, na základě kterého je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Robinson R66 do pilotního průkazu.