Lety s lidským podvěsem (HEC), slaňování na statickém laně, slaňování na rychloslaňovacím laně (fast-rope)


Dvoumotorový vrtulník EC135 P2+ naší společnosti, spolu s certifikovaným externím závěsovým systémem EAD03 německé společnosti ECMS Aviation Systems GmbH a vycvičenými posádkami dle programů a postupů zaručuje bezpečné provádění letů s vnějším lidským podvěsem (HEC), slaňování na statickém laně a slaňování na rychloslaňovacím laně („Fast-rope“). Tyto činnosti mají efektivní využití při záchraně osob, při živelných pohromách a výsadcích ozbrojených složek.

Zavedené postupy odrážejí nejnovější trendy a bezpečnostní standardy používané nejen evropskými a americkými civilními provozovateli.

Společnost HELITOM s.r.o. je, vyjma letecké záchranné služby, jedinou civilní organizací v České republice, certifikovanou provádět lety s lidským podvěsem (HEC) a lety pro slaňování na statickém laně. Lety pro slaňování na rychloslaňovacím laně („Fast-rope“) smí naše společnost provádět dokonce jako jediný provozovatel v České republice.

Zkušenosti, výcvik, zavedené a schválené postupy dovolují posádkám provádět veškeré činnosti nejen efektivně, ale hlavně bezpečně.

Pokud máte zájem o slaňování na statickém a dynamickém laně, nebo lety s vnějším lidským podvěsem, kontaktujte nás.