Reklamní lety


Společnost HELITOM s.r.o. nabízí využití svých vrtulníků pro účely reklamních letů Vaší společnosti. Pro zviditelnění Vaší společnosti nabízíme například umístění Vašeho loga na náš vrtulník, rozhoz letáků, účast našich vrtulníků na nejrůznějších promo akcích, zážitkových programech, teambuildingových aktivitách a v neposlední řadě akcích na podporu obchodních vztahů. Přítomnost vrtulníku a možnost letu pozvaných hostů výrazně zvyšuje atraktivitu a úspěch pořádané akce.