Dopravní pilot vrtulníků ATPL(H) – Airline Transport Pilot Licence


Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický výcvik pro získání průkazu dopravního pilota vrtulníků v modulovém kurzu ATPL(H). Kvalifikace ATPL(H) je nejvyšší možná profesní licence pilotů vrtulníků. Pilotní průkaz ATPL(H) opravňuje vykonávat veškerá práva nabytá licencí LAPL(H), PPL(H) a CPL(H) a dále funkci velícího pilota jednopilotních i vícepilotních vrtulníků nasazených v neobchodní i obchodní letecké přepravě. Kvalifikace dopravního pilota umožňuje létat za úplatu.

Požadavky:

 • Minimální věk není stanoven.
 • Žadatel musí doložit dostatečné znalosti z matematiky, fyziky a anglického jazyka.
 • Teoretická část: 250 - 650 hodin
 • Probírané oblasti:
  1. Letecké právo a postupy ATC
  2. VFR komunikace
  3. IFR komunikace
  4. Lidská výkonnost a omezení
  5. Hmotnost a vyvážení
  6. Výkonnost - vrtulníky
  7. Obecná znalost letadla
  8. Přístrojové vybavení
  9. Meteorologie
  10. Obecná navigace
  11. Radionavigace
  12. Sledování a plánování letu
  13. Provozní postupy
  14. Základy letu – vrtulníky

Průběh kurzu


Teoretická výuka probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. a dále formou samostudia. Pro zvládnutí teoretické přípravy je frekventantům kurzu poskytnut přístup do e-learningové a testovací aplikace, která umožňuje efektivní přípravu k teoretickým zkouškám na ÚCL. Celková délka studia v kurzu ATPL(H) závisí na předchozí zkušenosti uchazeče a pohybuje se od minimálně 250 hodin až do délky 650 hodin zahrnující taktéž teoretický výcvik IR(H). Z uvedené doby výuky proběhne vždy alespoň 10 % hodin v učebně HELITOM s.r.o.

Úspěšné absolvování teoretické přípravy ve vrtulníkové škole HELITOM s.r.o. je potvrzeno vydáním certifikátu o ukončení výuky, který je potřebný pro přihlášení se k teoretickým zkouškám na ÚCL.

Potřebujete se na něco zeptat?