Obchodní pilot vrtulníku

CPL(H) Commercial Pilot Licence


Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje letový a teoretický výcvik pro získání průkazu obchodního pilota vrtulníků v modulovém kurzu CPL(H). Pilotní průkaz CPL(H) opravňuje vykonávat veškerá práva nabytá licencí soukromého pilota vrtulníků, dále funkci velícího nebo druhého pilota pro lety v neobchodní letecké přepravě, funkci velícího pilota jednopilotních vrtulníků a druhého pilota vícepilotních vrtulníků nasazených v obchodní letecké přepravě. Kvalifikace obchodního pilota umožňuje létat za úplatu.

Požadavky:

 • Minimální věk 18 let pro vydání kvalifikace,  minimální věk pro zahájení kurzu není stanoven

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti I.třídy pro vydání kvalifikace

 • Platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby
 • Nálet na vrtulnících před zahájením letové části kurzu CPL(H) minimálně 155 letových hodin bez započítání možných úlev

 • Praktická část: 30 - 35 letových hodin
 • Teoretická část: 250 hodin
 • Probírané oblasti:
  1. Letecké právo a postupy ATC
  2. VFR komunikace
  3. Lidská výkonnost a omezení
  4. Hmotnost a vyvážení
  5. Výkonnost - vrtulníky
  6. Obecná znalost letadla
  7. Přístrojové vybavení
  8. Meteorologie
  9. Obecná navigace
  10. Radionavigace
  11. Sledování a plánování letu
  12. Provozní postupy
  13. Základy letu – vrtulníky

Průběh kurzu


Teoretická výuka probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. a dále formou samostudia. Pro zvládnutí teoretické přípravy je frekventantům kurzu poskytnut přístup do e-learningové a testovací aplikace, která umožňuje efektivní přípravu k teoretickým zkouškám na ÚCL. Celková délka studia v průběhu kurzu CPL(H) je minimálně 250 hodin, z čehož minimálně 25 vyučovacích hodin proběhne formou odborných přednášek v učebně.

Úspěšné absolvování teoretické přípravy je potvrzeno vydáním certifikátu o ukončení teoretické výuky, který je potřebný pro přihlášení se k teoretickým zkouškám na ÚCL. Náplní praktického letového výcviku je kromě opakování základní pilotáže a dovedností v první řadě prohloubení praktických dovedností v provádění pokročilých vzletů a přistání, plánování navigačních letů včetně využití radionavigačních pomůcek, podávání letových plánů a lety na řízená letiště. Zvláštní důraz je během praktického výcviku kladen na plánování navigačních letů a letů na řízená letiště, lety podle přístrojů a řešení nouzových situací.

Délka praktického výcviku je minimálně 30 letových hodin. V případě, že frekventant není držitelem kvalifikace pro lety v noci za VFR, je osnova prodloužena o 5 letových hodin pro nácvik letů v noci.

Výcvikový kurz CPL(H) je po úspěšném absolvování teoretických zkoušek na ÚCL zakončen přezkoušením letových dovedností s pověřeným examinátorem a následným vydáním průkazu způsobilosti obchodního pilota vrtulníků.

Potřebujete se na něco zeptat?