Kvalifikace letového instruktora

FI(H) Flight Instructor


Vrtulníková škola HELITOM poskytuje kurz pro získání kvalifikace letového instruktora. Tento kurz je určen pro piloty vrtulníků mající za cíl předávat své letecké zkušenosti novým zájemcům o vrtulníkové létání.

Požadavky:

  • Kvalifikace PPL(H)
  • Úspěšně absolvované teoretické zkoušky CPL(H) na ÚCL
  • Minimální věk 18 let před podáním žádosti o kvalifikaci instruktora
  • Celková doba letu na vrtulnících alespoň 250 hodin před podáním žádosti o kvalifikaci instruktora
  • Praktická část: 30 - 31,5 letových hodin
  • Teoretická část: 70 - 125 hodin

Průběh kurzu


Po úspěšném absolvování předvstupní letové zkoušky s pověřeným instruktorem podstoupí uchazeč o kvalifikaci letového instruktora teoretický a praktický výcvik.

Teoretický výcvik o celkové délce alespoň 125 vyučovacích hodin obsahuje kromě předmětů zaměřených na problematiku vrtulníkového létání taktéž základy pedagogických znalostí. Praktický letový výcvik se skládá z nejméně 30 letových hodin ve dvojím řízení.

Kurz letového instruktora vrtulníků je zakončen přezkoušením s pověřeným examinátorem, jehož součástí je také zkušební vzorová přednáška vybraného tématu teoretické výuky, ukázka instruktáže předletové a poletové přípravy a nakonec letové přezkoušení ve vrtulníku.

Potřebujete se na něco zeptat?