Přístrojová kvalifikace IR(H) – Instrument Rating


Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický výcvik pro získání přístrojové kvalifikace pilota vrtulníků v modulovém kurzu IR(H). Kvalifikace IR(H) opravňuje vykonávat lety dle pravidel létání podle přístrojů.

Požadavky:

 • Minimální věk není stanoven
 • Žadatel musí doložit dostatečné znalosti z matematiky, fyziky a anglického jazyka.
 • Teoretická část: 100 - 150 hodin
 • Probírané oblasti:
  1. Letecké právo a postupy ATC
  2. Obecná znalost letadla
  3. Přístrojové vybavení
  4. Sledování a plánování letu
  5. Lidská výkonnost a omezení
  6. Meteorologie
  7. Obecná navigace
  8. Radionavigace
  9. IFR komunikace

Průběh kurzu


Teoretická výuka probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. a dále formou samostudia. Pro zvládnutí teoretické přípravy je frekventantům kurzu poskytnut přístup do e-learningové a testovací aplikace, která umožňuje efektivní přípravu k teoretickým zkouškám na ÚCL. Celková délka studia v průběhu kurzu IR(H) je minimálně 100 hodin, z čehož minimálně 10 vyučovacích hodin proběhne formou odborných přednášek v učebně.

Úspěšné absolvování teoretické přípravy ve vrtulníkové škole HELITOM s.r.o. je potvrzeno vydáním certifikátu o ukončení výuky, který je potřebný pro přihlášení se k teoretickým zkouškám na ÚCL.

Potřebujete se na něco zeptat?