Kvalifikace pro let v noci za VFR

VFR - Visual Flight Rules (let za viditelnosti země)


Výcvikový kurz pro lety v noci za VFR (Visual Flight Rules - let za viditelnosti země) je určen všem zájemcům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti a pilotní kvalifikace o možnost letů s vrtulníkem v noci.

Požadavky:

  • kvalifikace PPL(H)
  • nálet minimálně 100 letových hodin ve funkci pilota vrtulníku od absolvování kurzu PPL(H) včetně 60 hodin ve funkci velitele vrtulníku a 20 hodin navigačních letů.
  • Praktická část: 15 letových hodin
  • Teoretická část: 5 hodin

Průběh kurzu


Výcvikový kurz pro lety v noci za VFR se skládá z teoretického a praktického výcviku. V rámci teoretické části jsou uchazeči seznámeni s problematikou nočního létání prostřednictvím přednášek a prezentací. Výuka teorie obsahuje alespoň 5 výukových hodin.

Praktická letová výuka probíhá v návaznosti na teoretickou výuku dle platné legislativy, a to v rozsahu minimálně 15 letových hodin včetně sólového letu v délce alespoň 30 minut.

Po úspěšném absolvování kurzu je vydáno uchazeči osvědčení o úspěšném ukončení výcviku pro let v noci za VFR, na jehož základě Úřad pro civilní letectví zapíše tuto kvalifikaci do pilotního průkazu uchazeče.

Potřebujete se na něco zeptat?