Soukromý pilot vrtulníku - PPL(H) Private Pilot Licence


Pilotní průkaz PPL(H) umožňuje vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota kteréhokoliv vrtulníku nasazeného na neobchodní lety. S kvalifikací soukromého pilota není možné létat za úplatu.

Požadavky:

 • Minimální věk 17 let pro vydání kvalifikace,  minimální věk pro zahájení kurzu není stanoven

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti II. třídy před prvním sólo letem

 • Platný průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby před prvním sólo letem

 • Praktická část: 45 letových hodin
 • Teoretická část: 100 hodin
 • Probírané oblasti:
  1. Letecké právo a postupy ATC
  2. Obecná znalost letadla
  3. Plánování a provedení letu
  4. Lidská výkonnost a omezení
  5. Meteorologie
  6. Navigace
  7. Provozní postupy
  8. Základy letu
  9. VFR komunikace

Průběh kurzu


Pro seznámení se se základními znalostmi z oblasti vrtulníkového létání, které jsou nutné pro úspěšné započetí praktické letové výuky, začíná výuka 10hodinovým úvodním teoretickým blokem zaměřeným na technickou část vrtulníku. Součástí je také předání studijních materiálů a pomůcek – tzv. HELITOM Study boxu.

Praktická letová výuka probíhá dle platné legislativy pro kvalifikaci PPL(H) v rozsahu minimálně 45 letových hodin.

Teoretické informace jsou studentům sdělovány během úvodního teoretického bloku, předletových a poletových briefingů, v průběhu praktického výcviku a formou individuálních konzultací. Tato teoretická výuka je vztažena k jednotlivým úlohám praktické letové výuky. Pro úspěšné zvládnutí zkoušek se očekává také samostudium žáka.

Kurz je zakončen zkouškou z teoretických znalostí na Úřadu civilního letectví v Praze a přezkoušením letových dovedností s pověřeným examinátorem.

Potřebujete se na něco zeptat?