Kvalifikace typového instruktora

TRI Type Rating Instructor


Kvalifikace typového instruktora vrtulníků umožňuje držitelům typové kvalifikace plnit roli instruktora na daném typu vrtulníku, ačkoli nedisponují kvalifikací FI(H). Vrtulníková škola HELITOM umožňuje získat kvalifikaci typového instruktora pro všechny provozované typy vrtulníků.

Požadavky:

  • Kvalifikace CPL(H) nebo ATPL(H)
  • Minimální věk 18 let před podáním žádosti o kvalifikaci instruktora
  • Celkový nálet na typu vrtulníku, pro který má být výcvik poskytnut, alespoň 15 letových hodin
  • Celkový nálet na vrtulníku alespoň 250 hodin před podáním žádosti o vydání kvalifikace TRI v případě uchazeče o kvalifikaci typového instruktora jednomotorových vrtulníků
  • Celkový nálet na vrtulníku alespoň 500 hodin před podáním žádosti o vydání kvalifikace TRI v případě uchazeče o kvalifikaci typového instruktora vícemotorových vrtulníků, včetně 100 hodin ve funkci velitele letadla jednopilotních vícemotorových vrtulníků.
  • Praktická část: 5 letových hodin
  • Teoretická část: 10 - 35 hodin

Průběh kurzu


Výcvikový kurz typového instruktora se skládá z teoretické a praktické výuky. Teoretická část zahrnuje alespoň 35 vyučovacích hodin pokrývajících výuku technických teoretických znalostí a základů pedagogiky. Délka a náročnost praktického letového výcviku závisí na složitosti vrtulníku a jeho ovládání, nicméně vždy obsahuje alespoň 5 letových hodin ve dvojím řízení.

Potřebujete se na něco zeptat?