Typové kvalifikace


Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický výcvik pro získání typových kvalifikací široké škály vrtulníků. S naší vrtulníkovou školou můžete získat typové kvalifikace jak jednomotorových pístových vrtulníků, tak i jedno a dvoumotorových turbohřídelových vrtulníků.

Všechny vrtulníky provozované společností HELITOM s.r.o. jsou moderně vybavené a havarijně pojištěné.

 • R22

  Typový výcvik vrtulníku Robinson R22

  Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik jednomotorového pístového vrtulníku Robinson R22. Typový výcvik probíhá na havarijně pojištěných vrtulnících.

  Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

  Průběh kurzu:

  Kurz pro získání typové kvalifikace vrtulníku Robinson R22 se skládá z teoretického a praktického letového výcviku. Teoretická část kurzu probíhá formou odborných přednášek na učebně HELITOM s.r.o. a v rámci předletových a poletových briefingů. Rozsah teoretické výuky závisí na zkušenostech každého pilota. V případě, že pilot nemá zkušenosti s pístovými vrtulníky, je délka teoretické výuky stanovena na 8 vyučovacích hodin (ITR – Initial Type Rating). V případě, že pilot již absolvoval výcvik jiného pístového vrtulníku, je teoretická část kurzu složena pouze z 6,5 vyučovacích hodin (ATR – Additional Type Rating).

  Délka letového výcviku závisí na zkušenostech uchazeče, ale obsahuje minimálně 5 letových hodin ve dvojím řízení a skládá se z normálních a nouzových postupů pro tento typ vrtulníku.

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Robinson R22 do pilotního průkazu.

 • R44

  Typový výcvik vrtulníku Robinson R44

  Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik jednomotorového pístového vrtulníku Robinson R44. Typový výcvik probíhá na havarijně pojištěných vrtulnících.

  Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

  Průběh kurzu:

  Kurz pro získání typové kvalifikace vrtulníku R44 se skládá z teoretického a praktického letového výcviku. Teoretická část kurzu probíhá formou odborných přednášek na učebně HELITOM s.r.o. a v rámci předletových a poletových briefingů. Rozsah teoretické výuky závisí na zkušenostech každého pilota. V případě, že pilot nemá zkušenosti s pístovými vrtulníky, je délka teoretické výuky stanovena na 8 vyučovacích hodin (ITR – Initial Type Rating). V případě, že pilot již absolvoval výcvik jiného pístového vrtulníku, je teoretická část kurzu složena pouze z 6,5 vyučovacích hodin (ATR – Additional Type Rating).

  Délka letového výcviku závisí na zkušenostech uchazeče, ale obsahuje minimálně 5 letových hodin ve dvojím řízení a skládá se z normálních a nouzových postupů pro tento typ vrtulníku.

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Robinson R44 do pilotního průkazu.

 • R66

  Typový výcvik vrtulníku Robinson R66

  Společnost HELITOM s.r.o. nabízí zajištění teoretického a praktického typového výcviku jednomotorového turbohřídelového vrtulníku Robinson R66.

  Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

  Průběh kurzu:

  Kurz typové kvalifikace se skládá z teoretického a praktického výcviku. Minimální délka teoretického výcviku pro uchazeče bez předchozích zkušeností s turbohřídelovými vrtulníky (ITR) je 15,5 hodin teoretické výuky. Pro uchazeče se zkušenostmi s turbohřídelovými vrtulníky je poté minimální délka teoretického výcviku 13,5 hodin (ATR).

  Délka praktického výcviku závisí na předchozích zkušenostech každého uchazeče. Piloti, kteří nemají žádné zkušenosti s turbohřídelovými vrtulníky, absolvují letovou osnovu zahrnující minimálně 5 letových hodin ve dvojím řízení (ITR – Initial Type Rating). Uchazeči o typovou kvalifikaci Robinson R66 mající již zapsaný jiný turbohřídelový vrtulník ve svém průkazu, absolvují zkrácenou letovou osnovu obsahující minimálně 3 letové hodiny (držitel typové kvalifikace R22 nebo R44) nebo 4 letové hodiny ve dvojím řízení (uchazeč bez typové kvalifikace R22 nebo R44).

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Robinson R66 do pilotního průkazu.

 • EC120B

  Typový výcvik vrtulníku Eurocopter EC120B

  Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik jednomotorového turbohřídelového vrtulníku Eurocopter EC120B. Typový výcvik probíhá na havarijně pojištěných vrtulnících.

  Požadavky:

  • Kvalifikace LAPL(H) nebo PPL(H)

  Průběh kurzu:

  Teoretický kurz typového výcviku o délce 18,5 vyučovacích hodin probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. Praktický letový výcvik závisí na předchozích zkušenostech uchazeče a skládá se z minimálně 5 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče bez předchozích zkušeností s turbohřídelovými vrtulníky (ITR – Initial Type Rating) nebo z minimálně 3 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče s předchozími zkušenostmi s turbohřídelovými vrtulníky (ATR – Additional Type Rating).

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Eurocopter EC120B do pilotního průkazu.

 • Bell 427

  Typový výcvik vrtulníku Bell 427

  Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik dvoumotorového turbohřídelového vrtulníku Bell 427. V případě, že uchazeč nevlastní jinou typovou kvalifikaci jednopilotního vícemotorového vrtulníku nebo již neabsolvoval kurz ATPL(H), je součástí teoretické výuky taktéž „Předvstupní teoretický kurz pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky“.

  Požadavky:

  • Kvalifikace PPL(H)
  • Nálet alespoň 70 letových hodin ve funkci velitele vrtulníku

  Průběh kurzu:

  Teoretický kurz typového výcviku v rozsahu 25 vyučovacích hodin probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. a formou předletových briefingů. Praktický letový výcvik závisí na předchozích zkušenostech uchazeče a skládá se z minimálně 8 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče bez předchozích zkušeností s vícemotorovými vrtulníky (ITR – Initial Type Rating) nebo z minimálně 3 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče s předchozími zkušenostmi s vícemotorovými vrtulníky (ATR – Additional Type Rating).

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Bell 427 do pilotního průkazu.

 • Agusta AW109

  Typový výcvik vrtulníku Agusta AW109

  Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik dvoumotorového turbohřídelového vrtulníku Agusta AW109S. V případě, že uchazeč nevlastní jinou typovou kvalifikaci jednopilotního vícemotorového vrtulníku nebo již neabsolvoval kurz ATPL(H), je součástí teoretické výuky taktéž „Předvstupní teoretický kurz pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky“.

  Požadavky:

  • Kvalifikace PPL(H)
  • Nálet alespoň 70 letových hodin ve funkci velitele vrtulníku

  Průběh kurzu:

  Teoretický kurz typového výcviku v rozsahu 33 vyučovacích hodin probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. a formou předletových briefingů. Praktický letový výcvik závisí na předchozích zkušenostech uchazeče a skládá se z minimálně 8 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče bez předchozích zkušeností s vícemotorovými vrtulníky (ITR – Initial Type Rating) nebo z minimálně 4 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče s předchozími zkušenostmi s vícemotorovými vrtulníky (ATR – Additional Type Rating), případně absolvování rozdílového výcviku z AW109E na AW109S jsou požadovány minimálně 2 letové hodiny.

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Agusta AW109 do pilotního průkazu.

 • EC 135

  Typový výcvik vrtulníku Eurocopter EC 135

  Společnost HELITOM s.r.o. zajišťuje teoretický a praktický typový výcvik dvoumotorového turbohřídelového vrtulníku Eurocopter EC 135 P2+. V případě, že uchazeč nevlastní jinou typovou kvalifikaci jednopilotního vícemotorového vrtulníku nebo již neabsolvoval kurz ATPL(H), je součástí teoretické výuky taktéž „Předvstupní teoretický kurz pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky“.

  Požadavky:

  • Kvalifikace PPL(H)
  • Nálet alespoň 70 letových hodin ve funkci velitele vrtulníku

  Průběh kurzu:

  Teoretický kurz typového výcviku v rozsahu 30 vyučovacích hodin probíhá formou odborných přednášek v učebně HELITOM s.r.o. a formou předletových briefingů. Praktický letový výcvik závisí na předchozích zkušenostech uchazeče a skládá se z minimálně 8 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče bez předchozích zkušeností s vícemotorovými vrtulníky (ITR – Initial Type Rating) a také minimálně 8 letových hodin ve dvojím řízení pro uchazeče s předchozími zkušenostmi s vícemotorovými vrtulníky (ATR – Additional Type Rating).

  Po ukončení výcviku uchazeč absolvuje zkoušku dovednosti s pověřeným examinátorem, na jehož základě je uchazeči Úřadem pro civilní letectví zapsána typová kvalifikace Eurocopter EC 135 do pilotního průkazu.

Potřebujete se na něco zeptat?